Rebre assistència psicològica és un camí per recuperar el benestar emocional.
Aconseguir una millor comprensió d’un mateix facilita trobar les solucions més
adequades per resoldre els problemes que causen el malestar, disminuir el
sofriment i millorar la qualitat de vida.

 

“Hi ha una esquerda en totes les coses: Aquí és per on entra la llum”

Leonard Cohen. Poeta, novel·lista i cantautor