Consulta privada

En la meva pràctica professional atenc a persones de diferents edats amb algun tipus problema que els dificulta el seu desenvolupament individual (emocional, creatiu o professional) i l’establiment de bones relacions interpersonals. Els símptomes poden provenir i/o afectar a les àrees social, corporal i mental.

El primer pas és el diagnòstic; conèixer per intervenir. Entendre els problemes i a qui els pateix, per poder decidir el tipus d’abordatge adequat a cada persona, situació i problemàtica.

Posteriorment orientar a la persona, en els casos de menors també als adults responsables, del tractament a seguir així com el pronòstic que es pot esperar.

Psicologia clínica:

 • Psicodiagnòstico
 • Psicoteràpia individual adults
 • Psicoteràpia individual nens i adolescents
 • Teràpia familiar
 • Teràpia de parella
 • Teràpia online

Espais per a professionals:

 • Seminaris de formació continuada
 • Supervisió de casos individual i grupal (presencial i online)

Supervisió en institucions

La supervisió és un espai de reflexió conjunta de l’equip amb un professional extern. L’objectiu és compartir i valorar les diferents problemàtiques que solen presentar-se en la seva pràctica professional i d’aquesta manera ajustar millor l’ajuda a les persones que atenen. La supervisió, en permetre un temps de reflexió compartida, forma part de les activitats encaminades a cuidar als mateixos professionals.

En la supervisió considero als professionals com els experts a l’àrea de treball. La meva participació és la d’afavorir un espai de pensament en el qual l’equip comparteixi idees i experiència. Alhora aportant algunes pròpies derivades de la meva formació i pràctica profesional.

El tipus de supervisió que realitzo s’adapta a les necessitats dels equips. En salut mental el diagnòstic i l’evolució durant el tractament, buscant la major efectivitat i confort del pacient, així com el desenvolupament teòric-tècnic de l’equip professional solen ser l’eix. En entitats de tipus social el centre està en la valoració del pla d’actuació amb les persones ateses i l’evolució de les mateixes.

Tipus d’institucions que superviso

 • Serveis públics i concertats de Salut Mental de nens, adolescents i adults.
 • Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP).
 • Institucions especialitzades en l’atenció a diversos tipus de violència: familiar; maltractament i abús sexual infanto-juvenil; social.
 • Entitats d’assistència social.
 • Entitats d’atenció a menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la infancia i l’Adolescència (DGAIA).

Serveis i equips supervisats

 • 1997 – 2004 Centre Alberto Campo. Centre assistencial de la Sociedad Catalana del Rorschach y Mètodes Projectius. Nens, adolescents i adults.
 • 2002 – 2004 Grup ALBA. Casa de acollida per a Dones Maltractades de Barcelona. Supervisió del pla d’actuació i evolució de les dones acollides i els seus fills. Supervisió de l’equip.
 • 2004 – 2022 Unitat de Pediatria Social (UPS) de l’Hospital Universitari Trias i Pujol. Diagnòstics maltractament i/o abús sexual a nens i adolescents.
 • 2004 – 2014 Unitat de Tractaments Especialitzats per a nens i adolescents -maltractament i/o abús sexual- de la FCJ (Fundació Concepció Juvanteny)
 • 2006 – 2014 Unitat de Malalts Crònics Infantil (UMCI) de l’Hospital Universitari Trias i Pujol.
 • 2007- … Fundació Vicki Bernadet. Centre d’assessorament, prevenció i tractament a persones que han estat afectades per abús sexual infantil. Adults i nens
 • 2007-2014 SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència i els seus fills. Dirigit per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Secretaria de Famílies i d’Infància de la Generalitat de Catalunya.
 • 2008-2009 Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) “Llar Les Vinyes” de Cerdanyola. Supervisió del pla d’actuació dels menors residents. Supervisió de l’equip.
 • 2010-2011 Punt de Trobada-IPSS. Institut per a la Promoció Social de la Salut. Supervisió del pla d’actuació dels menors atesos. Supervisió de l’equip.
 • 2010-2011 Hospital de Dia per Adolescents de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Seguiment dels programes de millora dels joves, especialment els que havien patit abús sexual.
 • 2010-2011 CDIAP CORNELLÀ Centre de desenvolupament i atenció precoç de Cornellà. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2011-2014 CDIAP EDAI. Centre de desenvolupament i atenció precoç de BCN. Supervisió membres equip. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2012- 2020 Centre Mèdic Psicològic d’infants i adolescents de la Fundació Vidal i Barraquer.
 • 2014- 2019 CDIAP BAULA. Dos centres de desenvolupament i atenció precoç de l’Hospitalet de Llobregat. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2014 – 2023 CDIAP CAPIVO Dos centres de desenvolupament i atenció precoç. Granollers. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2015-2017 CÀRITAS Diocesana de Barcelona. Equip territorial Barcelona III Supervisió tècnica de casos. Estratègies i metodologia d’intervenció.
 • 2016 – … CDIAP Equip 40. Tres centres de desenvolupament i atenció precoç. Sant Feliu Llobregat i Sant Vicens dels Horts. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2016 – 2019 GEDI Centres de acollida de nens i adolescents. Pla d’intervenció del menors residents (desparentalitzats del territori i immigrants no acompanyats)
 • 2017 – 2022 Fundació Maria Raventós. Barcelona. Pla d’intervenció per facilitar la inserció social i laboral de dones joves i els seus fills en situació de risc o exclusió social. Servei maternal: embaràs i primers anys de vida.
 • 2017 – … COS (Cooperativa de Salud) Crup Terapèutic Multifamiliar La Capsa. Treball sobre les conseqüències dels abusos sexuals durant la infància i adolescencia, i les alteracions dels rols familiares. Amb el recolzament del Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers Socials i Familíes de la Generalitat de Catalunya.
 • 2018- 2022 SIAD Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell. Atenció, assistència i orientació a les dones que es troben en una situació de discriminació per raó de gènere.
 • 2019 – 2020 GEDI. SOAF Servei d’orientació i acompanyament a les famílies. Mataró.  Atenció a les famílies per millorar el benestar dels seus membres a nivel personal, familiar i social
 • 2019 – … CSMIJ Sant Pere Claver. Diagnòstic i tractament als nens i adolescents. Suport a les famílies.
 • 2021 – …   SIE(s) Baix Llobregat i Garraf Penedés. Serveis d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència i els seus fills. Dirigit per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) Secretaria de Familíes i d’Infància de la Generalitat de Catalunya.
 • 2021 – … Hospitals de Dia de Adolescents de la Fundació Orienta (Miralta i Collblanc). Seguiment dels programes de millora dels joves atesos.
 • 2021 – Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (S.A.R.A.) Atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, nens i adolescents, persones LGTBI o persones afectades per la violència. Equip d’Infantil. Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona .
 • 2021 – Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (S.A.R.A.) Atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, nens i adolescents, persones LGTBI o persones afectades per la violència. Equip d’Infantil. Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
 • 2023- … ORIENTA CSMIJ de l’Hospitalet Nord de la Fundació Orienta. Diagnòstis i tractament als nens i adolescents. Suport a les famílies.
 • 2023 – … Fundació Photografic Social Visión en coordinació amb la Fundació Vicki Bernadet. Projecte de fotografia prticipativa amb un grup de dones que han sofert abús sexual en la infancia, en qual s’usa la fotografia com a eina de sensibilització social.

Docència

La meva activitat docent és una manera de compartir coneixements amb els professionals en formació, alhora que em permet i obliga a estar al dia dels nous avanços a les diferents àrees de la psicologia i la psicoanàlisi. Una experiència emocional compartida entre tots d’ensenyar i aprendre.

Principals àrees de docència:

 • Institut Universitari de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer. Universitat Ramon Llull (URLl)
  • Màster en Psicologia General Sanitària (URLl)
  • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. Acreditat Federació Espanyola d’Associacions de Psicoteràpia (FEAP)
 • Col·laboració en diversos màsters vinculats a la formació psicoanalítica i teràpies creatives.
  • Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents (ECPNA) Universitat Barcelona (UB)
  • Màster en DMT (Dansa Moviment Teràpia) Universitat Autònoma Barcelona (UAB)
  • Màster Artterapia Universitat de Barcelona (UB)
 • Cursos de formació continuada
  • Formació en Psicodiagnòstico. Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP)
  • Formació continuada Servei de Psicologia Clínica Fundació Puigvert.