Consulta privada

En la meva pràctica professional atenc a persones de diferents edats amb algun tipus problema que els dificulta el seu desenvolupament individual (emocional, creatiu o professional) i l’establiment de bones relacions interpersonals. Els símptomes poden provenir i/o afectar a les àrees social, corporal i mental.

El primer pas és el diagnòstic; conèixer per intervenir. Entendre els problemes i a qui els pateix, per poder decidir el tipus d’abordatge adequat a cada persona, situació i problemàtica.

Posteriorment orientar a la persona, en els casos de menors també als adults responsables, del tractament a seguir així com el pronòstic que es pot esperar.

Psicologia clínica:

 • Psicodiagnòstico
 • Psicoteràpia individual adults
 • Psicoteràpia individual nens i adolescents
 • Teràpia familiar
 • Teràpia de parella
 • Teràpia online

Espais per a professionals:

 • Seminaris de formació continuada
 • Supervisió de casos individual i grupal (presencial i online)

Supervisió en institucions

La supervisió és un espai de reflexió conjunta de l’equip amb un professional extern. L’objectiu és compartir i valorar les diferents problemàtiques que solen presentar-se en la seva pràctica professional i d’aquesta manera ajustar millor l’ajuda a les persones que atenen. La supervisió, en permetre un temps de reflexió compartida, forma part de les activitats encaminades a cuidar als mateixos professionals.

En la supervisió considero als professionals com els experts a l’àrea de treball. La meva participació és la d’afavorir un espai de pensament en el qual l’equip comparteixi idees i experiència. Alhora aportant algunes pròpies derivades de la meva formació i pràctica profesional.

El tipus de supervisió que realitzo s’adapta a les necessitats dels equips. En salut mental el diagnòstic i l’evolució durant el tractament, buscant la major efectivitat i confort del pacient, així com el desenvolupament teòric-tècnic de l’equip professional solen ser l’eix. En entitats de tipus social el centre està en la valoració del pla d’actuació amb les persones ateses i l’evolució de les mateixes.

Tipus d’institucions que superviso

 • Serveis públics i concertats de Salut Mental de nens, adolescents i adults.
 • Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP).
 • Institucions especialitzades en l’atenció a diversos tipus de violència: familiar; maltractament i abús sexual infanto-juvenil; social.
 • Entitats d’assistència social.
 • Entitats d’atenció a menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la infancia i l’Adolescència (DGAIA).

Serveis i equips supervisats

 • 1997 – 2004 Centre Alberto Campo. Centre assistencial de la Sociedad Catalana del Rorschach y Mètodes Projectius. Nens, adolescents i adults.
 • 2002 – 2004 Grup ALBA. Casa de acollida per a Dones Maltractades de Barcelona. Supervisió del pla d’actuació i evolució de les dones acollides i els seus fills. Supervisió de l’equip.
 • 2004 – … Unitat de Pediatria Social (UPS) de l’Hospital Universitari Trias i Pujol. Diagnòstics maltractament i/o abús sexual a nens i adolescents.
 • 2004 – … Unitat de Tractaments Especialitzats per a nens i adolescents -maltractament i/o abús sexual- de la FCJ (Fundació Concepció Juvanteny)
 • 2006 – … Unitat de Malalts Crònics Infantil (UMCI) de l’Hospital Universitari Trias i Pujol.
 • 2007- … Fundació Vicki Bernadet. Centre d’assessorament, prevenció i tractament a persones que han estat afectades per abús sexual infantil. Adults i nens
 • 2007-2014 SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència i els seus fills. Dirigit per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Secretaria de Famílies i d’Infància de la Generalitat de Catalunya.
 • 2008-2009 Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) “Llar Les Vinyes” de Cerdanyola. Supervisió del pla d’actuació dels menors residents. Supervisió de l’equip.
 • 2010-2011 Punt de Trobada-IPSS. Institut per a la Promoció Social de la Salut. Supervisió del pla d’actuació dels menors atesos. Supervisió de l’equip.
 • 2010-2011 Hospital de Dia per Adolescents de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Seguiment dels programes de millora dels joves, especialment els que havien patit abús sexual.
 • 2010-2011 CDIAP CORNELLÀ Centre de desenvolupament i atenció precoç de Cornellà. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2011-2014 CDIAP EDAI. Centre de desenvolupament i atenció precoç de BCN. Supervisió membres equip. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2012- 2020 Centre Mèdic Psicològic d’infants i adolescents de la Fundació Vidal i Barraquer.
 • 2014- 2019 CDIAP BAULA. Dos centres de desenvolupament i atenció precoç de l’Hospitalet de Llobregat. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2014 – …CDIAP CAPIVO Dos centres de desenvolupament i atenció precoç. Granollers. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2015-2017 CÀRITAS Diocesana de Barcelona. Equip territorial Barcelona III Supervisió tècnica de casos. Estratègies i metodologia d’intervenció.
 • 2016 – … CDIAP Equip 40. Tres centres de desenvolupament i atenció precoç. Sant Feliu Llobregat i Sant Vicens dels Horts. Diagnòstic i tractament als nens i suport a les famílies.
 • 2016 – 2019 GEDI Centres de acollida de nens i adolescents. Pla d’intervenció del menors residents (desparentalitzats del territori i immigrants no acompanyats)
 • 2017 – … Fundació Maria Raventós. Barcelona. Pla d’intervenció per facilitar la inserció social i laboral de dones joves i els seus fills en situació de risc o exclusió social. Servei maternal: embaràs i primers anys de vida.
 • 2017 – … COS (Cooperativa de Salud) Crupo Terapéutico Multifamiliar La Capsa. Trabajo sobre las consecuencias de los abusos sexuales durante la infancia y adolescencia, y las alteraciones de los roles familiares. Con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, el Institut Català de les Dones y el Departament de Treball, Afers Socials i Familíes de la Generalitat de Catalunya.
 • 2017 – … COS (Cooperativa de Salud) Crup Terapèutic Multifamiliar La Capsa. Treball sobre les conseqüències dels abusos sexuals durant la infància i adolescencia, i les alteracions dels rols familiares. Amb el recolzament del Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, Afers Socials i Familíes de la Generalitat de Catalunya.
 • 2018- … SIAD Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell. Atenció, assistència i orientació a les dones que es troben en una situació de discriminació per raó de gènere.
 • 2019 – … CSMIJ Sant Pere Claver. Diagnòstic i tractament als nens i adolescents. Suport a les famílies.
 • 2021 – …   SIE(s) Baix Llobregat i Garraf Penedés. Serveis d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència i els seus fills. Dirigit per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) Secretaria de Familíes i d’Infància de la Generalitat de Catalunya.
 • 2021 – …   SIE(s) Baix Llobregat y Garraf Penedés. Servicios de Intervención Especializada para mujeres que sufren violencia y sus hijos Dirigido por la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) Secretaria de Familíes i d’Infància de la Generalitat de Catalunya. 2021 – … Hospitals de Dia de Adolescents de la Fundació Orienta (Miralta i Collblanc). Seguiment dels programes de millora dels joves atesos.
 • 2021 – … Hospitales de Día de Adolescentes de la Fundació Orienta (Miralta y Collblanc). Seguimento de los programas de mejora de los jovenes atendidos.
 • 2021 – 2022 Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Seguiment terapèutic de les persones ateses, específicament les que han patit abusos sexuals.
 • 2021 – 2022 Unitad de Psicoterapia Psicoanalítica de Adultos (UPPA) Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Seguimiento terapéutico de las persones atendidas, específicamente las que han sufrido abusos sexuales.
 • 2021 – Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (S.A.R.A.) Atenció  a persones víctimes de situacions de violència mascliste (dones, nens i adolescents, persones LGTBI o persones afectades per la violència. Equip d’Infantil.  Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona
 • 2021 – Servicio de Atención, Recuperación y Acojida (S.A.R.A.) Atención  a personas víctimas de situaciones de violencia machista (mujeres, niños y adolescentes, personas LGTBI o personas afectadas por la violencia. Equipo de Infantil.  Concejalía de Feminismos y LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Docència

La meva activitat docent és una manera de compartir coneixements amb els professionals en formació, alhora que em permet i obliga a estar al dia dels nous avanços a les diferents àrees de la psicologia i la psicoanàlisi. Una experiència emocional compartida entre tots d’ensenyar i aprendre.

Principals àrees de docència:

 • Institut Universitari de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer. Universitat Ramon Llull (URLl)
  • Màster en Psicologia General Sanitària (URLl)
  • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. Acreditat Federació Espanyola d’Associacions de Psicoteràpia (FEAP)
 • Col·laboració en diversos màsters vinculats a la formació psicoanalítica i teràpies creatives.
  • Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents (ECPNA) Universitat Barcelona (UB)
  • Màster en DMT (Dansa Moviment Teràpia) Universitat Autònoma Barcelona (UAB)
  • Màster Artterapia Universitat de Barcelona (UB)
 • Cursos de formació continuada
  • Formació en Psicodiagnòstico. Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP)
  • Formació continuada Servei de Psicologia Clínica Fundació Puigvert.