Carrer Equador, 39 4tr 3a (Les Corts) 08029 Barcelona

Per contactar pots fer-ho als telèfons 93 405 12 29 / 667 931 455

Per correu electrònic: rosaroyoesques@gmail.com